Krzysztof Jung Przemiana / Miłość / Kokonienie

„Należy jednak zaznaczyć, że we wszystkich ra­zach, o których mówiliśmy, mamy właściwie do czynie­nia z niewolnictwem nieświadomym.”

M. Maeterlinck, „Życie mrówek”
Krzysztof Jung, Przemiana / Miłość / Kokonienie, dokumentacja performansów: Przemiana (Wojtkowi Karpińskiemu), Galeria Repassage, Warszawa 10.03.1978, Miłość (Czesławowi Furmankiewiczowi), Galeria Repassage, Warszawa 12.03.1978, Kokonienie (Grzegorzowi Kowalskiemu), Galeria Repassage 2, Warszawa 17.01.1979, fot. Grzegorz Kowalski oraz widok wystawy

Zdjęcia z Archiwum Repassage i Archiwum Krzysztofa Junga, udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum ASP w Warszawie i Doroty Krawczyk-Janisch.

Czym jest stwarzanie poprzez innych jak nie ciągłym obcowaniem z innymi? A przecież być wśród ludzi, być dla ludzi to nieomal nasza instynktowna, biologiczna potrzeba. Walczyć więc o pełną wolność dla własnej indywidualności — nie, nie, to zbyt zarozumiałe twierdzić, że tę indywidualność naprawdę posiadam. To mnogość żywotów ludzkich jest tym, co posuwa nas w czasie i w nas się wyraża. Siebie — poddanych oddajemy „machinie wzajemnych stwarzań”, której czas jest największym sprzymierzeńcem. Ale jest też czas inny, który chroni to, co jest we mnie moje, to czego werbalnie sformułować nie umiem. Język - system umownych znaków — jest bezradny wobec treści żyjących tym czasem. To czas płynący pionowo, choć zależny od czasu samorodnego, ma własną, nieskończoną skalę — horyzont wolności. Obojętnie, czy jestem przedmiotem czy podmiotem w tym czasie samorodnym, zawsze zapatrzony jestem w swój horyzont wolności — wizję nieosiągalną.

Krzysztof Jung, Arch. Repassage

Krzysztof Jung (1951-1998) – polski malarz, grafik, performer, pedagog, twórca koncepcji teatru plastycznego, przez Grzegorza Kowalskiego uznany za pioniera sztuki ciała. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w latach 1971-1976. Po studiach związał się z Galerią Repassage, którą prowadził w latach 1978-1979 (Repassage 2), i w której działał aż do jej zamknięcia w grudniu 1981. Tworzył w pierwszym okresie polskiego performance. Najbardziej charakterystycznym elementem działań i performances Krzysztofa Junga była koncepcja teatru plastycznego, tzw. nitkowania – omotania nicią ludzi, przedmiotów, pomieszczeń. W 1983, pod wpływem namów Wojciecha Karpińskiego i nawiązanego wtedy kontaktu z Józefem Czapskim, zajął się malarstwem. Od 1988 artysta tworzył i publikował w „Zeszytach Literackich” rysunkowe portrety wybitnych twórców. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

CSW Kronika

kronika.org.pl | fb.com/CSWkronika
Rynek 26, Bytom

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego