Zapis rozmów z artystami biorącymi udział w projekcie „Życie ludzi”.
Prowadzenie rozmów: Wiktoria Kozioł.

Rozmowa z Jaśminą Wójcik

Rozmowa z Hubertem Czerepokiem

Rozmowa z Karoliną Żyniewicz

Rozmowa z Małgorzatą Mirgą-Tas

Wiktoria Kozioł (ur. 1989) – absolwentka psychologii i historii sztuki (MISH UJ) oraz doktoranckich studiów na Wydziale Historycznym UJ (2019). Asystentka w Katedrze Nauk o Sztuce Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wykłada także na Uniwersytecie Jagiellońskim. Historyczka i krytyczka sztuki. Publikowała w „Artium Questiones”, „Miejscu”, redaguje i pisze artykuły do serii książek „Wystawianie Teorii” Kolektywu Kuratorskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pisała teksty krytyczne i publicystyczne do „Magazynu Sztuki”, „Obiegu”, „Blok Magazine” i „Magazynu Szum”. Prowadziła badania o sztuce krytycznej na tle przemian społecznych i politycznych po 1989 roku, przygotowuje na ten temat opracowania. Interesuje się sztuką zaangażowaną, psychologią twórczości, stosunkiem do materialnego dziedzictwa i materialności w sztuce w Polsce i w Niemczech po 1945 roku. Działalność artystyczno-badawczą (projekty kuratorskie, edukacyjne) realizuje w Kolektywie Kuratorskim, którego jest członkinią od początku powstania grupy.